Charterhelikopter Bell 206 Jet Ranger

Bell 206 Jet Ranger är en helikopter som har tillverkats av Bell Helicopter. Det är en mycket lätt, tvåbladig helikopter som endast har en motor. Denna uppkom under 1960-talet och skulle fungera som en lätt spaningshelikopter i amerikanska armén. Detta gick dock inte hem och helikoptern designades istället om och lanserades på den civila marknaden som Bell 206 Jet Ranger. Det första namnet var alltså Bell 206. Bell 206 Bell_206_111209_1Jet Ranger är 8,7 meter lång och 3 och en halv meter hög. Rotordiameter är 10,2 meter. Helt tom väger Bell 206 Jet Ranger 925 kilo och räknas därmed som en lättviktare. Den kan lyfta med totalt 1,5 ton som lastvikt. Bell 206 Jet Ranger har varit aktiv i den svenska försvarsmakten som Helikopter 6, men utgick ur försvarsmakten i Sverige år 2004, då 32 helikopterindivider avskaffades.

Bell 206 Jet Ranger har till största delen använts till flygutbildning samt lättare transporter. Främst har den använts i försvarsmakten uppe i Boden. Första gången som Bell 206 Jet Ranger provflögs var 1962. Den lanserades dock inte på marknaden förrän 1966. Än idag tillverkar man och säljer Bell 206 Jet Ranger och priset går upp till 1,2 miljoner dollar för en helikopter. Det har totalt byggts omkring 7300 Bell 206 Jet Ranger. För att framföra Bell 206 Jet Ranger krävs det endast en pilot och Bell 206 Jet Ranger har plats för upp till 4 stycken passagerare. Den högsta hastigheten är 241 km/h för Bell 206 Jet Ranger. Utöver i svenska försvarsmakten har Bell 206 Jet Ranger även varit populär i ett flertal andra länder och är ett naturligt inslag i luftvärnet runtom i världen. Detta har till stor del berott på dess smidighet och lätthet att vända i luften. Än idag använder man sig av Bell 206 Jet Ranger i flera länders försvar.