Hur högt kan en helikopter flyga?

Taket för en helikopter på hur högt den kan flyga ligger på cirka 6000 meter. När du är uppe på denna höjd kommer du att uppleva att världen är mycket liten under dig och en del av tanken med att flyga med helikopter är att man ska få möjlighet att se världen ur ett fågelperspektiv. Anledningen till att en helikopter inte bör flyga högre är att rotorn fungerar sämre i tunn luft. Ju högre en helikopter stiger desto tunnare luft blir det. Därför fungerar en helikopter bäst på lägre höjd och när du reser och upplever sightseeing svävar helikoptern oftast på 500 meters höjd. Även detta ger ett fantastiskt bra perspektiv och du ser otroligt väl från den höjden. Du ser allt som du vill se och får se världen och den staden som du flyger över ur ett annat perspektiv.

En helikopter svävar därför av säkerhetsskäl inte ovanför molnen som flygplan gör. Den skulle helt enkelt inte fungera på såpass hög höjd. När du reser med en helikopter kan du känna dig trygg med att piloten aldrig kommer att stiga över en nivå som är säker. Det 1081-1247148417cSE2kan dock vara svårt att uppskatta hur långt som det faktiskt är till marken, men piloten har verktyg för att hålla koll på detta. Samtidigt kan piloten uppskatta detta på egen hand eftersom han har erfarenhet av hur hög höjd ser ut. Du behöver därför inte känna dig osäker om du upplever att du är för högt upp. Rotorn slutar heller inte att fungera vid 6000 meters höjd, utan betydligt högre upp. Den fungerar enbart sämre och ger piloten en god tid på sig att sätta sig på en säker nivå. Dessutom sjunker en helikopter per automatik till en säker nivå om den är på en såpass hög höjd att rotorn inte fungerar.